مطالعه تطبیقی ارث زن
48 بازدید
محل نشر: نامه مفید » بهار 1381 - شماره 29 »(22 صفحه - از 95 تا 116)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم‏ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏ای برخوردار می‏باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تأکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه‏های بین المللی و منطقه‏ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می‏دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است. در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه‏ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می‏شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسی می‏شود. در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می‏شود. در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می‏شود. واژگان کلیدی: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.