عدالت به مثابة انصاف
74 بازدید
محل نشر: ارائه شده در همایش بین المللی اخلاق و ادیان، 9 و 10 اسفند ماه 1391 ، بنیاد بین ا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عدالت به مصابه انصاف