بررسی تطبیقی نسب نامشروع و آثار آن در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا
120 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : روح الله اسد پوری