نقش فقه در اخلاق
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : مهدی احمد پور